Indeksowane metadane

Sacra poesis w łacińskiej tradycji literackiej humanistycznego Śląska. [rec.] Angelika Modlińska-Piekarz, Łacińska poezja biblijna na Śląsku w XVI i XVII wieku, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, 800 ss.