Indeksowane metadane

Anna Horeczy, Recepcja włoskiej kultury intelektualnej w krakowskim środowisku uniwersyteckim w drugiej połowie XIV i w pierwszej połowie XV wieku, Instytut Historii PAN, Warszawa 2021, ss. 460.