Indeksowane metadane

Porównanie myśli Arystotelesa i Konfucjusza w kontekście jurysprudencji cnót