Indeksowane metadane

Światowe i narodowe dziedzictwo kulturowe a reintegracja tzw. marmurów partenońskich