Indeksowane metadane

Recenzja: Marcinkowska-Rosół, Maria i Sven Sellmer, red. i tłum. Hathapradipika: wstęp, tekst, przekład z objaśnieniami. Tom 1. 2018; Studia nad Hathapradipiką Swatmaramy. Tom 2. 2019. Poznań: UAM Wydawnictwo Naukowe.