Indeksowane metadane

Rozpad państw wielonarodowych w Europie Środkowej i Wschodniej w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. Przyczyny i skutki