Indeksowane metadane

Konserwacja najwartościowszych zabytków języka polskiego z kolekcji Hieronima Łopacińskiego (1860–1906