Indeksowane metadane

Rola barwy w kształtowaniu przestrzeni publicznych współczesnych miast