Indeksowane metadane

Zapomnienie/przemilczenie jako strategia kreowania narodowych kultur Serbów i Czarnogórców (casus św. Savy)