Indeksowane metadane

Crowdfunding jako środek promocji. Toposy retoryczne w kampanii Tortoise. Open journalism – a different kind of newsroom na platformie Kickstarter (2018)