WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (plik do pobrania)

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 

.........................................                                                                 ..........................................

Imię i nazwisko                                                                                       Miejscowość i data

.........................................

.........................................

Adres

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Ul. Michałowskiego 9/2
31-126 Kraków
fax 12-631-01-97
e-mail: reklamacja@wuj.pl

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: ....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Odbiór zamówionej rzeczy przeze mnie miał miejsce dnia 

...................................................................................................................................

 

.................................                                               
podpis