Zasady i zakres współpracy przy wydawaniu czasopism pomiędzy Właścicielem
a Wydawnictwem Uniwersytetu Jagiellońskiego (WUJ)


1. Czasopisma są własnością Właściciela. Redaktor naczelny jest wyznaczany przez Właściciela. Afiliacja czasopisma dotyczy Właściciela i redaktora naczelnego.

2. Podstawą współpracy jest podpisanie umowy o współpracy z Wydawnictwem Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie elektronicznych (lub elektronicznych i papierowych) wydań czasopism.

3. Zakres prac po stronie Właściciela czasopism:

a) dostarczenie do Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego gotowych plików elektronicznych w formacie ustalonym przez WUJ, spełniających wyznaczone przez Wydawnictwo parametry;
b) współpraca przy wypełnianiu ankiet ewaluacyjnych do baz danych i innych portali;
c) odpowiedzialność za wypełnienie i wysłanie corocznej ankiety do MNiSW (nie dotyczy czasopism na liście A i C MNiSW);
d) podjęcie wskazanych przez WUJ działań zmierzających do podniesienia poziomu czasopism.

4. Zakres usług WUJ w ramach współpracy:

a) stworzenie i obsługa indywidualnej strony czasopisma w wersji polsko- i anglojęzycznej w ramach Portalu Czasopism Naukowych (Scientific Journals Online). Strona jest dostosowana zarówno do wymogów MNiSW, jak i standardów międzynarodowych i będzie stale modernizowana;
b) umieszczenie pełnych treści czasopism na portalu PCN w wersji otwartej albo zamkniętej;
c) rozwijanie i udoskonalanie panelu redakcyjnego automatyzującego i ułatwiającego pracę redakcji merytorycznej i procedurę zgłaszania publikacji do wydania przez autora;
d) umieszczenie czasopism, po wstępnej ewaluacji ich treści, na międzynarodowym portalu publikacji naukowych najważniejszego wydawcy uniwersyteckiego na świecie;
d) umieszczanie artykułów w krajowych i międzynarodowych bazach danych i dystrybucji międzynarodowej;
f) doradztwo i pomoc w zwiększeniu czytelności i cytowalności czasopism;
g) doradztwo i pomoc w dostosowaniu czasopism do wymogów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
h) doradztwo i pomoc w dostosowaniu czasopism do wymogów najważniejszych międzynarodowych baz danych i międzynarodowego obiegu naukowego;
i) kontrola jakości czasopism i przygotowanie wspólnie z redakcją merytoryczną strategii podnoszenia ich poziomu, zarówno w zakresie oczekiwań MNiSW, jak i standardów międzynarodowych.

5. Warunkiem udziału czasopisma w projekcie jest jego otwartość na nowe technologie i plany poprawy jakości.

6. Koszt wprowadzenia do obiegu i obsługi jednego numeru czasopisma w formie ryczałtowej (prosimy o kontakt bezpośredni osób zainteresowanych).

7. Istnieje możliwość rozszerzenia współpracy o wszelkie prace wydawnicze, wydanie papierowe i inne usługi (wycena indywidualna).

8. Zasady pozyskiwania praw autorskich do treści czasopism zostaną uzgodnione między stronami.